Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 50 of 429 (1.228 secs)
You searched for: mediatype:texts AND collection:opensource_Swedish AND subject:"Bergman"
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9     Next    Last
[texts]Biographica Emanuel Bergman - Bergman-Olson-Almska samlingarna
Personligt relaterade handlingar Emanuel Bergman 1894-1900. Tillhör Addebodaarkivet
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergman-olson-almska samlingarna; kalix avd f biographica emanuel bergman; emanuel bergman; manne bergman
Downloads: 79
[texts]Biographica Astrid Bergman - Bergman-Olson-Almska samlingarna
Personrelaterade handlingar för Astrid Bergman för perioden 1891-1952. Tillhör Addebodasamlingen.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergman-olson-almska samlingarna; kalix avd f astrid bergman; astrix bergman
Downloads: 109
[texts]Tvist om Carolina Bergmans arv - Grytnäsarkivet
Tvist om testamentet efter Carolina Bergman: John Nordlund och Henning Montelius stämmer sin svågrar John Bergman och Manne Bergman.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f biographica j.a. bergman; carolina bergman; john bergman; manne bergman; c.e. bergman; henning montelius; john nordlund; testamente; stämning
Downloads: 12
[texts]Brev till Wilhelm Bergman 1862-63 - Bergman-Olson-Almska samlingarna
Brev till Wilhelm Bergman 1862-63, avsändare fadern Johan Bergman Olson samt i några fall brodern Emil Bergman
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergman-olson-almska samlingarna; wilhelm bergman; kalix avd e brev; kalix mottagare wilhelm bergman; kalix avsändare johan bergman olson; kalix avsändare emil bergman
Downloads: 51
[texts]Biographica Gustaf och Maria Bergman - Bergman-Olson-Almska samlingarna
Personliga och andra handlingar som relaterar till Gustaf Bergman och hans hustru Maria Bergman, född Wetterdal. 1870-1927
Keywords: kalix avd f biographica gustaf bergman; kalix avd f biographica maria bergman; historisk skogsexport från kalix älvdal; bergman-olson-almska samlingarna; maria bergman; gustaf bergman
Downloads: 105
[texts]Brev till John Bergman från C.H. Bergman - Bergman-Olson-Almska samlingarna
Brev till John Bergman från C.H. Bergman 1896-1902
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergman-olson-almska samlingarna; c.h. bergman; john bergman; kalix avd e brev; kalix mottagare john bergman; kalix avsändare c.h. bergman
Downloads: 52
[texts]Biographica Johan och Henrika Bergman Olson - Bergman-Olson-Almska samlingarna
Personliga och andra handlingar som relaterar till Johan Bergman Olson och hans hustru Henrika, född Deutsch 1839-81
Keywords: bergman-olson-almska samlingarna; kalix avd f biographica johan bergman olson; kalix avd f biographica henrika bergman; historisk skogsexport från kalix älvdal; johan bergman olson; henrika bergman
Downloads: 35
[texts]Tillkännagivelse av J.A. Bergmans död - Grytnäsarkivet
Carolina Bergman tillkännager maken J.A. Bergmans död 1889.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f biographica j.a. bergman; carolina bergman; j.a. bergman
Downloads: 8
[texts]Brev till Gustaf Bergman 1847-1909 - Bergman-Olson-Almska samlingarna
Ett antal brev till Gustaf Bergman 1847-1909 från skilda avsändare.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergman-olson-almska samlingarna; gustaf bergman; kalix avd e brev; kalix mottagare gustaf bergman
Downloads: 56
[texts]Brev till Henrika Bergman - Bergman-Olson-Almska samlingarna
Brev till Henrika Bergman född Deutsch 1850-1875
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergman-olson-almska samlingarna; henrika bergman; kalix avd e brev; kalix mottagare henrika bergman
Downloads: 52
[texts]Biographica Wilhelm Bergman - Bergman-Olson-Almska samlingarna
Personligt relaterade handlingar till Wilhelm Bergman 1862-97. Tillhör Addebodaarkivet
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergman-olson-almska samlingarna; kalix avd f biographica wilhelm bergman; wilhelm bergman
Downloads: 63
[texts]Biographica Carl Henrik Bergman - Bergman-Olson-Almska samlingarna
Handlingar relaterade till Carl Henrik Bergman, 1847-1923
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergman-olson-almska samlingarna; kalix avd f biographica carl henrik bergman; carl henrik bergman
Downloads: 57
[texts]Carolina Bergmans testamente 1895 - Grytnäsarkivet
Carolina Bergmans testamente
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f biographica j.a. bergman; carolina bergman; j.a. bergman
Downloads: 49
[texts]Brev till Wilhelm Bergman - Bergman-Olson-Almska samlingarna
Brev till Wilhelm Bergman och hans hustru 1849-1875
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergman-olson-almska samlingarna; wilhelm bergman; kalix avd e brev; kalix mottagare wilhelm bergman
Downloads: 113
[texts]Brev till Wilhelm Bergman från olika personer - Bergman-Olson-Almska samlingarna
Brev till Wilhelm Bergman från olika personer 1853-96
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergman-olson-almska samlingarna; wilhelm bergman; kalix avd e brev; kalix mottagare wilhelm bergman
Downloads: 73
[texts]Släktträd Bergman Olson - Filipsborgsarkivet
Släktanteckningar gjorda av Emanuel (Manne) Bergman som bl.a. omfattar släkterna Deutsch, Gran, Törnqvist och Sandberg.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd f biographica bergman; deutsch; gran; törnqvist; sandberg; manne bergman; emanuel bergman
Downloads: 49
[texts]Fullmakt - Filipsborgsarkivet
Herrarna Johan L och Carl Emanuel Bergman får en fullmakt av bolaget Bergman Hummel & Co att teckna deras namn under innevarande år 1877.
Keywords: kalix id 597; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; bergman hummel & co; kalix avd f bergman hummel & co; carl emanuel bergman; manne bergman
Downloads: 3
[texts]Brev från Robert Bergman till brodern Wilhelm - Bergman-Olson-Almska samlingarna
Brev från Robert Bergman till brodern Wilhelm under åren 1850-60
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergman-olson-almska samlingarna; wilhelm bergman; kalix avd e brev; kalix mottagare wilhelm bergman; kalix avsändare robert bergman
Downloads: 56
[texts]Olika brev till C.H. Bergman - Bergman-Olson-Almska samlingarna
Olika brev till C.H. Bergman från perioden 1859-94
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergman-olson-almska samlingarna; c.h. bergman; john bergman; kalix avd e brev; kalix mottagare c.h. bergman
Downloads: 92
[texts]Wilhelm och Gustaf Bergman till Johan Bergman Olson - Bergman-Olson-Almska samlingarna
Brev från Wilhelm och Gustaf Bergman till Johan Bergman Olson 1858-63
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergman-olson-almska samlingarna; kalix avd e brev; kalix avsändare wilhelm bergman; kalix avsändare gustaf bergman; kalix mottagare johan bergman olson
Downloads: 48
[texts]Brev till Emil Bergman - Bergman-Olson-Almska samlingarna
Brev till Emil Bergman 1854-63
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergman-olson-almska samlingarna; maria bergman; emil bergman; kalix avd e brev; kalix mottagare emil bergman
Downloads: 146
[texts]Brev från Carl Bergman till brodern Vilhelm - Bergman-Olson-Almska samlingarna
Brev från Carl Bergman till brodern Vilhelm 1848-91
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergman-olson-almska samlingarna; wilhelm bergman; kalix avd e brev; kalix mottagare wilhelm bergman; kalix avsändare carl bergman
Downloads: 59
[texts]Brev från Henrika Bergman till sonen Wilhelm Bergman - Bergman-Olson-Almska samlingarna
Brev från Henrika Bergman till sonen Wilhelm Bergman 1852-62
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergman-olson-almska samlingarna; wilhelm bergman; kalix avd e brev; kalix mottagare wilhelm bergman; kalix avsändare henrika bergman
Downloads: 84
[texts]Tillkännagivande av J.A. Bergmans död - Grytnäsarkivet
Hustrun Carolina tillkännager J.A. Bergmans död 1889
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f biographica j.a. bergman; j.a. bergman
Downloads: 8
[texts]J.A. Bergman studentbetyg - Grytnäsarkivet
J.A. Bergmans studentbetyg
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f biographica j.a. bergman; j.a. bergman; studentbetyg
Downloads: 7
[texts]Predikan av C.H. Bergman - Bergman-Olson-Almska samlingarna
En handskriven predikan av C.H. Bergman hållen vid Aftonsången på Långfrdagen 1884. Den finns tryckt i "Kristliga föredrag" av C.H. Bergman, som är utgivna i VI delar 1911-14 efter hans död 1909. Just denna predika nfinns i del II, sid 200/554. (Birgitta Sandblad)
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergman-olson-almska samlingarna; c.h. bergman; kalix avd f predikningar
Downloads: 52
[texts]John Bergmans testamente 1904 - Grytnäsarkivet
John Bergmans testamente den 1 januari 1904
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f biographica familjen bergman; john bergman
Downloads: 49
[texts]Odaterat tacktal - Grytnäsarkivet
Odaterat tacktal, J.A. Bergman
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f biographica j.a. bergman; j.a. bergman; tacktal
Downloads: 49
[texts]Konfirmationsattest John Bergman - Grytnäsarkivet
Konfirmationsattest för John Bergman 30 maj 1869
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f biographica familjen bergman; john bergman
Downloads: 57
[texts]Manne Bergmans uppsatsbok 1868 - Grytnäsarkivet
Manne Bergmans uppsatsbok 1868
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f biographica familjen bergman; manne bergman
Downloads: 57
[texts]Testamentarisk anordning - Grytnäsarkivet
Testamentarisk anordning av J.A. Bergman 1874
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f biographica j.a. bergman; j.a. bergman
Downloads: 58
[texts]Ernst Bergmans släktforskning - Bergman-Olson-Almska samlingarna
Ernst Bergmans släktforskning, "Bergmaniana", delvis brandskadat
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergman-olson-almska samlingarna; ernst bergman; bergmaniana
Downloads: 146
[texts]Föredrag av Ernst Bergman - Bergman-Olson-Almska samlingarna
Ett föredrag av Ernst Bergman om förfäderna till Johan Bergman Olson på hans rent manliga släktlinje, i bl.a. Piteå och Skellefteå.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergman-olson-almska samlingarna; ernst bergman; bergmaniana; föredrag; piteå; skellefteå
Downloads: 238
[texts]Begravningspsalmer Henrika Bergman - Grytnäsarkivet
Psalmer vid Henrika Bergmans begravning 25 oktober 1880
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f biographica familjen bergman; henrika bergman
Downloads: 352
[texts]Odaterat tal - Grytnäsarkivet
Odaterat tal av J.A. Bergman
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f biographica j.a. bergman; j.a. bergman; tal
Downloads: 56
[texts]Ernst Bergmans "Bergmaniana" om förfäder - Bergman-Olson-Almska samlingarna
Ernst Bergman "Bergmaniana" underlag till Föreningen Johan Bergman Olsons ättlingar nr 2: Johan Bergman Olsons föräldrar, syskon, barn bakåt till Moses Persson på 1600-talet
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergman-olson-almska samlingarna; ernst bergman; bergmaniana; moses persson
Downloads: 216
[texts]Ordning vid C.H. Bergmans jordfästning - Grytnäsarkivet
Ordning för C.H. Bergmans jordfästning den 23 februari 1909
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f biographica familjen bergman; c.h. bergman
Downloads: 41
[texts]Brev från Robert Bergman 1858 - Grytnäsarkivet
6 st brev från år 1858, till Johan August Bergman från brodern Robert Bergman.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avsändare robert bergman; kalix mottagare j.a. bergman; kalix avd e brev; robert bergman
Downloads: 30
[texts]Odaterat brev från Vilhelm Bergman - Grytnäsarkivet
Ett odaterat brev till Johan August Bergman från brodern Vilhelm
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd e brev; kalix mottagare j.a. bergman; kalix avsändare vilhelm bergman; vilhelm bergman
Downloads: 5
[texts]Robert död i Nizza - Stenströmshandlingar
Johan Bergman Olson skriver till sin syster Caisa-Lena Stenström (född Bergman) om sin son Roberts död i Nizza 1860
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; stenströmshandlingar; robert bergman; johan bergman olson; kalix avd e brev; kalix avsändare johan bergman olson; kalix mottagare caisa-lena stenström
Downloads: 9
[texts]Brev från Robert Bergman 1850 - Grytnäsarkivet
3 st brev år 1850, till Johan August Bergman från brodern Robert Bergman.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avsändare robert bergman; kalix mottagare j.a. bergman; kalix avd e brev; robert bergman
Downloads: 35
[texts]Brev från Johan Bergman Olson 1852 - Grytnäsarkivet
13 st brev från år 1852, till J.A. Bergman från Johan Bergman Olson
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avsändare johan bergman olson; kalix mottagare j.a. bergman; kalix avd e brev; johan bergman olson
Downloads: 32
[texts]Telegram från Johan Bergman Olson 1858 - Grytnäsarkivet
Telegram daterat 25 augusti 1858, till Johan August Bergman från fadern Johan Bergman Olson
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd e brev; kalix mottagare j.a. bergman; kalix avsändare johan bergman olson; johan bergman olson
Downloads: 6
[texts]Ett brev från Robert Bergman 1853 - Grytnäsarkivet
Ett brev den 8 augusti 1853, till Johan August Bergman från brodern Robert Bergman.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avsändare robert bergman; kalix mottagare j.a. bergman; kalix avd e brev; robert bergman
Downloads: 11
[texts]Brev från Robert Bergman 1859 - Grytnäsarkivet
Ett brev den 18 mars 1859, till Johan August Bergman från brodern Robert Bergman.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avsändare robert bergman; kalix mottagare j.a. bergman; kalix avd e brev; robert bergman
Downloads: 13
[texts]Brev från Gustaf Bergman 1857 - Grytnäsarkivet
Brev daterad den 22 december 1857, till Johan August Bergman från brodern Gustaf Bergman
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd e brev; kalix mottagare j.a. bergman; kalix avsändare gustaf bergman; gustaf bergman
Downloads: 12
[texts]Brev från Robert Bergman 1851 - Grytnäsarkivet
Ett brev den 24 juli 1851, till Johan August Bergman från brodern Robert Bergman.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avsändare robert bergman; kalix mottagare j.a. bergman; kalix avd e brev; robert bergman
Downloads: 31
[texts]Brev från Johan Bergman Olson 1851 - Grytnäsarkivet
40 st brev från år 1851, till J.A. Bergman från fadern Johan Bergman Olson
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avsändare johan bergman olson; kalix mottagare j.a. bergman; kalix avd e brev; johan bergman olson
Downloads: 51
[texts]Brev från Robert Bergman 1849 - Grytnäsarkivet
Ett brev den 11 sept 1849, till Johan August Bergman från brodern Robert Bergman.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avsändare robert bergman; kalix mottagare j.a. bergman; kalix avd e brev; robert bergman
Downloads: 36
[texts]Brev från Olof Bergman Olson 1851 - Grytnäsarkivet
Brev datera 22 juli 1851, till Johan August Bergman från farbrodern Olof Bergman Olson
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd e brev; kalix mottagare j.a. bergman; kalix avsändare olof bergman olson; olof bergman olson
Downloads: 36
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9     Next    Last
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related mediatypes

texts